Overzicht

Dit is waar je komt te werken:

Onze opdrachtgever biedt tijdelijke zorg aan mensen met psychische problemen, die verminderd zelfredzaam zijn en daardoor dreigen uit te vallen. Er wordt gewerkt met teams voor Begeleiding volwassenen, Jeugd & Gezin, Behandeling volwassenen en Huishoudelijke Ondersteuning. De teams, met elk hun eigen discipline, werken nauw samen en maken gebruik van elkaars kwaliteiten. De cliënt of het gezin profiteert van de samenwerking onderling. Er wordt sterk wijkgericht gewerkt. Dat betekent dat er zoveel mogelijk in de eigen omgeving van de cliënt of het gezin wordt afgesproken: thuis of in de eigen omgeving wanneer dat kan en op een locatie van opdrachtgever als dat nodig is. Opdrachtgever ziet zichzelf als een specialistische dienstverlener met verschillende disciplines. Cliënten en gezinnen hoeven niet voor elk deel van de problematiek naar een andere instelling verwezen te worden.

Deze kwaliteiten gaan over jou:

 • Sociale vaardigheden zoals motiveren, corrigeren, creëren van draagvlak, overtuigingskracht en het beheersen van conflictsituaties zijn vereist.
 • Functioneert goed in een multidisciplinair samenwerkingsverband
 • Beschikt over actieve en stimulerende inbreng in het multidisciplinaire diagnostiek- en behandeloverleg
 • Werkt gestructureerd
 • In staat om vraaggericht en resultaatgericht te werken
 • Creatief en initiatiefrijk
 • Delegeert zaken maar durft ook knopen door te hakken als de situatie daarom vraagt
 • Voltooide opleiding tot (kinder- en jeugd) psychiater en dusdanig geregistreerd

Dit is wat je gaat doen:

Als psychiater heb je een rol in de (functionele) diagnostiek, de behandeling en timing van interventies. Je werkt in- en extern samen met collega’s en samenwerkingspartners. Je geeft werkbegeleiding aan onze regie behandelaren en werkt samen met het behandelteam. Meedenken in beleidsontwikkeling op behandelgebied en methodiek(door)ontwikkeling wordt als welkom ervaren.

Taken en verantwoordelijkheden:
1. Consultatie, inzet medicatie traject en complexe psychiatrische diagnostiek;
2. Crisisbeoordelingen (indien nodig in samenwerking met de samenwerkende organisaties van de crisisdienst).
3. Werkbegeleiding aan regie behandelaren.
4. Het fungeren als regiebehandelaar in nauw overleg met de andere regiebehandelaar(s) in de teams

Dit is wat onze opdrachtgever jou biedt:

 • Een uitdagende en gevarieerde functie in een multidisciplinair team (Psychotherapeut, GZ-psycholoog, Orthopedagoog-Generalist, K&J psycholoog, Orthopedagoog, Gezinscoach en Jeugdbegeleider);
 • Eigen initiatief en goede ideeën worden zeer gewaardeerd en aangemoedigd;
 • Positief en ondernemend werkklimaat;
 • Een ontwikkelgerichte organisatie;
 • Teamwork;
 • Arbeidscontract: verschillende wensen en vormen zijn bespreekbaar;
 • ZZP constructie is mogelijk;
 • Uren in overleg
 • Salariëring in overleg (cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ));

Wil je graag meer informatie? Neem gerust contact op met Marit Oostendorp via marit@netwerkindezorg.nl / 06 41729866