Overzicht

Dit is waar je komt te werken:

Een stevige, prachtige uitdagende functie in een dynamische organisatie met ruime ontplooiingsmogelijkheden binnen het werkveld jeugdzorg in de rol van Manager Behandelzaken op een prachtige locatie in Gelderland. Zijn de termen professionalisering van de jeugdzorg, visie, beleidsontwikkeling en inspirerend leiderschap op jou van toepassing? Dan zoeken wij jou als onze toekomstige Manager Behandelzaken.

Binnen de locatie hebben we de gesloten afdeling  (JeugdzorgPlus 92 bedden incl. 12 ZIKOS-plaatsen), de open afdeling en de Gezinsbehandeling. De afdelingen spelen in op de maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van open, gesloten en ambulante jeugdzorg en de daarbij behorende dynamiek. Met de gezinsbehandeling wordt het hele gezin intern behandeld. Zij wonen tijdelijk op één van onze locaties.

De jongeren bij de locatie kennen, ook in vergelijking met andere JeugdzorgPlus, een hoog forensisch profiel. Dit wil zeggen dat zij ernstige gedragsproblemen hebben die verblijf binnen maximale geslotenheid van een locatie noodzakelijk maakt.

ZIKOS staat voor: Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie en is een landelijk erkende specialisatie. Op deze afdeling worden jeugdigen behandeld die zich in een ernstige psychiatrische crisis bevinden in combinatie met forse gedragsproblematiek

Dit is wat je gaat doen:

In deze functie ben je eindverantwoordelijk voor de behandeling, het behandelbeleid, de kwaliteit en de (door-) ontwikkeling van behandelprogramma’s. Je bouwt mee aan het verder ontwikkelen en realiseren van het professionaliseren van de jeugdzorg. Zowel intern als extern heb je hier een actieve, stimulerende en inhoudelijke rol in.

Als Manager Behandelzaken geef je leiding aan een aantal enthousiaste en kundige teams van gedragswetenschappers, behandelaren en therapeuten. In totaal zo’n 20 medewerkers. Je stuurt inhoudelijk de teams aan, geeft gevraagd en ongevraagd advies bij complexe casuïstiek en je bent actief betrokken bij het inhoudelijk locatiebeleid. Op inspirerende wijze geef je samen met de locatiemanager, die verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering, gestalte aan het locatiebeleid. Met de geneesheer directeur  kan je je mening verder vormen en aanscherpen. Je wordt aangestuurd door de regiodirecteur.

Je bereidt (mede) het beleid voor op het gebied van behandeling en kennisontwikkeling en draagt zorg voor de uitvoering van het vastgestelde (organisatie brede) beleid. Je levert inhoudelijke bijdragen aan de formulering van het locatie jaarplan en aan beleid ten aanzien behandelingsklimaat, hulpverlening en veiligheid. Je bent in staat om locatiebeleid op basis van de input van collega’s binnen de gestelde kaders mee te helpen vorm geven. Je signaleert ontwikkel punten en doet voorstellen.

Daarnaast onderhoud je locatie overstijgende contacten en met externen. Je bent actief in overlegvormen / werkvormen waarbij locatie-of organisatiebelang speelt. In contacten met externen (opdrachtgevers, klanten, keten partners) denk en handel je locatie overstijgend. Locatie overstijgende zaken kunnen bestaan uit voorbereiden van inspectie zaken, in samenwerking met de afdeling Kwaliteit & Beleid mede ontwikkelen van nieuwe vormen van behandeling enz. Last but not least fungeer je als inhoudelijke achterwacht voor de bereikbaarheidsdienst.

Wat vragen wij van jou

  • Een afgeronde opleiding op academisch niveau in (ortho)pedagogische/agogische richting aangevuld met een, minimaal voor drie jaar, afgeronde Post-master GZ-/OG-opleiding;
  • Ook Klinisch Psychologen vragen wij te reageren.
  • Ervaring in een soortgelijke leidinggevende en inhoudelijke functie is een vereiste evenals een BIG-registratie;
  • Je hebt bij voorkeur ervaring met de doelgroep en je bent bekend met het spanningsveld dat de maatschappelijke discussie veroorzaakt. In de hectiek van het werkveld stel jij de juiste prioriteiten en blijf je innovatief denken. Van nature streef je hierin naar verbinding, optimale samenwerking en het overdragen van kennis;
  • Je beschikt over de juiste instelling en je onderschrijft daarmee zichtbaar onze kernwaarden en organisatieprincipes.

Dit is wat onze opdrachtgever jou biedt:

  • Een stevige, prachtige uitdagende functie in een dynamische organisatie met ruime ontplooiingsmogelijkheden binnen het werkveld jeugdzorg;
  • Wij stimuleren en faciliteren jouw verdere ontwikkeling en bieden hiervoor verschillende passende mogelijkheden. Je zult deelnemen aan het leiderschapsprogramma;
  • Salaris conform CAO Jeugdzorg, inschaling op basis van ervaring en in overleg;
  • Ons arbeidsvoorwaardenpakket bevat een keuzesysteem waarmee jij het kunt afstemmen op je persoonlijke situatie en wensen;
  • Overige arbeidsvoorwaarden conform CAO Jeugdzorg.

Wil je graag meer informatie? Neem gerust contact op met Marit Oostendorp via marit@netwerkindezorg.nl / 06 41729866